Trao đổi học tập giải trí của Khoa CNTT-2009

4rum mới của lớp: www.ctt1.myplus.org (4rum này sẽ không hoạt động nữa, các bạn wa kia đăng ký thành viên rồi post bài nha)

  Tuyển cộng tác viên Ban Ngoại Giao.

  Share
  avatar
  ten_gin
  Administrators
  Administrators

  MSSV : 0912123
  Số bài : 20
  Điểm : 27
  Danh vọng : 0
  Join date : 15/10/2009
  Age : 27

  Tuyển cộng tác viên Ban Ngoại Giao.

  Bài gửi by ten_gin on Mon Dec 07, 2009 11:35 pm

  Nói s? v? gi?i bóng ?á "ITUS CHAMPION LEAGUE":
  ?ây là gi?i bóng ?á
  do CLB Bóng ?á t? ch?c nh?m t?o sân ch?i cho SV ?am mê bóng ?á, g?n k?t
  phong trào bóng ?á c?a 8 khoa thu?c tr??ng ?H KHTN và 8 khoa thu?c kh?i
  ?HQG.
  Quy mô khá l?n v?i m?c kinh phí tài tr? có th? lên ??n h?n 50 tri?u VND.

  ??
  h? tr? cho công tác t? ch?c góp ph?n làm cho gi?i ??u thành công t?t
  ??p, Ban Ngo?i Giao ti?n hành tuy?n c?ng tác viên, các anh ch? và các
  b?n n?u có mong mu?n tham gia thì có th? ??ng kí b?ng 2 cách:

  C1/ Post reply bài vi?t v?i n?i dung:
  Tên:
  MSSV:
  E-mail:
  S? DT:

  C2/
  G?i cùng n?i dung trên vào các h?p mail sau:
  ceongroup@gmail.com
  lightgreen_moon@yahoo.com.vn
  freshwind911@gmail.com

  Quy?n l?i khi tham gia vào Ban Ngo?i Giao:
  - ???c nh?n 1 áo l?u ni?m c?a gi?i ??u.
  - Tùy theo m?c ?? s? ???c h??ng b?i d??ng riêng.
  - ???c c?ng t? 3-7 ?i?m rèn luy?n.
  - Có th? còn các quy?n l?i khác n?u các b?n hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao...


  _________________________________________________
  Chín chắn trong suy nghĩ.
  Thận trọng trong hành động.
  Trách nhiệm trong công việc.
  Nhiệt tình trong vui chơi.
  Chân thành trong tình yêu.
  Đó là con người tôi ! (Đúng 80%) =))

   Hôm nay: Wed Mar 21, 2018 1:45 pm